Polityka prywatności Vistula Services sp. z o.o.

 1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 2. Operatorem serwisu www.vistulaservices.com jest Vistula Services sp. z o.o. (zwana w dalszej części dokumentu oraz w serwisie www jako Spółka) z siedzibą pod adresem: Ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa, NIP 5272854173; REGON 38033213. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733832 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 3. Serwis wwww.vistulaservices.com wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o ich użytkownikach i ich preferencjach. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

  1. Dopasowanie niniejszego serwisu do potrzeb użytkowników;

  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

  3. Dostosowanie części informacji wyświetlanych w serwisie i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

 4. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania zalecamy odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

 5. Vistula Services Sp.z o.o gromadzi wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z niniejszym serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

 6. Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem www.vistulaservices.com i zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

 7. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm), Spółka może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym na podstawie prawa organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 8. Vistula Services Sp.z.o.o. jako administrator serwisu www.vistulaservices.com nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.vistulaservices.com, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.vistulaservices.com.

 9. Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

 10. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.vistulaservices.com oraz ochrony prywatności użytkowników można przekazać Spółce Vistula Services Sp. Z o.o. korzystając z danych podanych w zakładce „Kontakt”.

 11. Materiały reklamowo-promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Vistula Services sp. z o.o.

 12. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres IOD@hvistulaservices.com lub za pomocą poniższego formularza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - FORMULARZ
Treść Wniosku